RoteringslängderERIK WAHLBERGS SLÄKTUTREDNINGAR

Här krävs inloggning / Tähän edellytetään kirjoittautumista / This requires login.

 

A häften / vihkot / booklet:

är publicerade i pdf-format. För att ladda ner dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader version 6.0 eller högre i din dator. Pdf finns att hämta här (viktigt).

on julkaistu PDF-muodossa. Jotta voisit ladata niitä, sinulla  täytyy olla ilmainen Adobe Reader 6.0 tai uudempi tietokoneellasi. PDF löytyy täältä (tärkeää).

is published in PDF format. To download them you must have the free Adobe Reader version 6.0 or higher on your computer. PDF is available here (important).


 
Sök / Haku / Search "ctr+f"

 

Roteringsregister Tornedalen

Rota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91


92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203


Namn

Öferberg (Bäck

Järnkula(Oxhuvud)

Triumph (Örn)

Spiut (Krok)

Tiäder (Lådwika)

Snällfoth

Gardin

Wiss (Näsvis)

Skomakare

Svala

Björntand

Krutrök (Swart)

Stormlod (Tensudd)

Måna

Kåhlare

Törngren (Lind)

Granat

Barsk

Björnfot

Enbuska

Hurtig (Lillsturk)

Pantzar (Pihl)

Tiger (Stake)

Skarpsvärd (Skarp Bäck)

Färdig (Nalle)

Lampa

Reen (Roos)

Trast

Karbin (Comiss Comisspräst)

Rännare

Sturk (Kiexi)

Flygare

Bäsk

Hvit

Kyrass (Drake Törnros)

Grym

Harnesk (Lådvika)

Löpare

Wijk

Leion (Kieri)

Hörning (Höna)

Eldståhl (Pålle)

Sten

Winge

Vapen (Blanck)

Hällberg

Trogen (Lambi)

Hana

Kiempe (Naska)

Fors

Bränholm

Dunderberg (Käyräsvuopio)

Sedig (Räf)

Fält (Vippa)

Silfver (Kåppare)

Nyckter (Ruus)

Kruskopp

Krants

Pamp (Klöver Klöverpamp)

Grefve

Häger (Lurf)

Modig

Frisk

Stock

Blomster

Lax

Hålt

Patron (Baas)

Järnbröst (Franck)

Flink

Stålt (Bäck)

Kiäck

Brännare

Rolig

Slunga (Eek)

Springfält

Tulpan (Lillia)

Segrare (Meijer)

Hornman

Renholt

Granbohm (Ruth)

Järf

Stål (Gräfling)

Eklund (Skog)

Dillman

Lustig

Elefant

Biörn

Halmkrona

Flinta (Frisk)

Allardt (Sieppi Simpo)


Tallbom (Topp)

Svahn

Beväpnad (Utter)

Bjur

Törnqvist

Enqvist

Hjorth

Giers (Gedda)

Hast (Hara)

Järnberg (Örn)

Rödhår

Blanksvärd (Blanck Ruut)

Stenberg (Striik)

Styf

Förstman

Asp

Holm

Ryttare (Båck)

Stenudd

Frimodig (Fräki)

Lång (Hierta)

Höök

Snabb

Mört

Högberg (Håppare)

Snickare

Doktare

Ström

Orre

Varg

Giök

Kiöpman

Sjöholm

Canin

Klockare

Järntand (Stark)

Studsare (Skytt)

Kraft (Groop)

Bruhn (Biörn)

Fiskal

Strålberg (Stråle)

Silverkula (Hästman)

Flykt (Miölskägg)

Loo (Fux)

Pålack (Wijk)

Smed (Kolf)

Elf

Norman (Svänsk)

Biörkberg

Flur

Elg

Sax

Svarvare

Dyr

Skata

Hielte

Berg

Miuk

Glader

Strand

Boman (Drake)

Qvick

Kruslock (Kruus)

Hovslagare

Finne

Tysk

Vipplustig (Murian)

Tiäderhana

Brännbäck

Kålf

Gouverneur

Hagel (Teppo)

Menlös

Lunta

Stoor (Storlamb)

Bryggare

Järnbäck

Oförsagd (Vintter)

Lekatt

Jägare (Hirfvas)

Flygell (Flygare)

Koppare

Springare

Rupa

Enfaldig

Lom

Dunder

Drufhagel (Eckorn)

Ryss (Dufva)

Sik

Bergholt

Bomsfri (Reckard)

Murarmästare

Liten

Fogde

Trög

Styrman

Krok

Häll

Brusehane (Bruse)

Lönbom

Trumpetare (Roos)

Håhl

Kors

Näfverbäck

Canon (Drake)

Hammare

Snäll

Lejonarm (Frisk)

Kårp

Orädd

Tapto


Ort

MuonioniskaJunosuando


Tärändö

Tär + Paj

Tär + Paj

Tär + Paj

Tärändö

Pajala


Junosuando

Kolari


Pello Kuivakangas

Pello Kuivakangas

Kolari

Pello + Kolari

Pello

Pello

Turtola

Pello + Turtola

Turtola + Juoksengi

Juoksengi

Juoksengi

Juoksengi

Juoksengi

Juoksengi

Marjosari

Marjosari

Kauliranda

Kauliranda

Kauliranda

Kaulinranta + Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas

Kuivakangas + Haapakylä

Haapakylä

Haapakylä + Matarengi

Matarengi

Matarengi

Koivukylä

Mickolansari

Mickolansari + Koivukylä

Ruskola

Ruskola

Ruskola

Ruskola + Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Alkula

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Niemis

Amassaari Korpikylä

Amassaari Korpikylä

Amassaari Korpikylä

Amassaari Korpikylä

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn

Helsingebyn + Vitsaniemi

Vitsaniemi

Vitsaniemi + Päckilä

Päckilä

Päckilä

Koivukylä

Koivukylä

Koivukylä

Koivukylä

Koivukylä + Siepijärvi


Säivis

Säivis

Laivajärvi

Laivajärvi

Kiersbäck Nikkala

Kiersbäck Nikkala

Kiersbäck Nikkala

Kiersbäck Nikkala

Kiersbäck Nikkala

Wuono

Wuono

Wuono

(Wuono) Kukkola

Haparanda

Haparanda

Haparanda

Björkön

Björkön

Björkön Påtan

Björkön

Björkön Påtan

Påtan

Påtan Övre Raumo

Övre Raumo

Övre Raumo

Övre Raumo

Övre o Nedre Raumo

Övre Raumo

Övre Raumo

Övre o Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Nedre Raumo

Liedakala

Liedakala

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Laifaniemi

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kakamaa

Kiviranda

Kiviranda

Mattila

Mattila

Mattila

Mattila

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Övre Vojakkala

Nedre Vojakkala

Övre Vojakkala

Seitsenkari

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Kukkola

Karungi

Karungi

Karungi

Karungi

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä

Korpikylä


Rotenr

855-1

856-2

857-3

858-4

859-5

860-6

861-7

862-8

863-9

864-10

865-11

866-12

867-13

868-14

869-15

870-16

871-17

872-18

873-19

874-20

875-21

876-22

877-23

878-24

879-25

880-26

881-27

882-28

883-29

884-30

885-31

886-32

887-33

888-34

889-35

890-36

891-37

892-38

893-39

894-40

895-41

896-42

897-43

898-44

899-45

900-46

901-47

902-48

903-49

904-50

905-51

906-52

907-53

908-54

909-55

910-56

911-57

912-58

913-59

914-60

915-61

916-62

917-63

918-64

919-65

920-66

921-67

922-68

923-69

924-70

925-71

926-72

927-73

928-74

929-75

930-76

931-77

932-78

933-79

934-80

935-81

936-82

937-83

938-84

939-85

940-86

941-87

942-88

943-89

944-90

945-91


946-1

947-2

948-3

949-4

950-5

951-6

952-7

953-8

954-9

955-10

956-11

957-12

958-13

959-14

960-15

961-16

962-17

963-18

964-19

965-20

966-21

967-22

968-23

969-24

970-25

971-26

972-27

973-28

974-29

975-30

976-31

977-32

978-33

979-34

980-35

981-36

982-37

983-38

984-39

985-40

986-41

987-42

988-43

989-44

990-45

991-46

992-47

993-48

994-49

995-50

996-51

997-52

998-53

999-54

1000-55

1001-56

1002-57

1003-58

1004-59

1005-60

1006-61

1007-62

1008-63

1009-64

1010-65

1011-66

1012-67

1013-68

1014-69

1015-70

1016-71

1017-72

1018-73

1019-74

1020-75

1021-76

1022-77

1023-78

1024-79

1025-80

1026-81

1027-82

1028-83

1029-84

1030-85

1031-86

1032-87

1033-88

1034-89

1035-90

1036-91

1037-92

1038-93

1039-94

1040-95

1041-96

1042-97

1043-98

1044-99

1045-100

1046-101

1047-102

1048-103

1049-104

1050-105

1051-106

1052-107

1053-108

1054-109

1055-110

1056-111

1056-112