KomplementKomplement från Erik Wahlbergs samlingar

1604 års tiodelängd för Över- och Nedertorneå


Antavlor upprättade av Erik Wahlberg

Antavla för Jakob Härmä

Antavla för Irene Palo: Övre del och Nedre del.


Komplement från andra forskare

Alvin Andreassen

Abraham Henriksson Härmä


Per-Olof Snell

Birkarlarna på Oravaisensaari

Ett avsnitt om birkarlarna i Niemis och Armassaari

     


Rättelser till Erik Wahlbergs forskning


Häfte D 104A Risto-Laiti sid 12

Hustrun till Michel Hansson Laiti 1736 i sitt första gifte 1770 har via bouppteckning identifierats till att vara Caisa Michelsdotter Kårp eller Kauppi f.1742-09-24.

Se personakt Kaisa Korp och Michel Laiti,