B häftenERIK WAHLBERGS SLÄKTUTREDNINGAR

Här krävs inloggning / Tähän edellytetään  kirjoittautumista / This requires login.

 

A häften / vihkot / booklet:

  • är publicerade i pdf-format. För att ladda ner dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader version 6.0 eller högre i din dator. Pdf finns att hämta här (viktigt).
  • on julkaistu PDF-muodossa. Jotta voisit ladata niitä, sinulla täytyy olla ilmainen Adobe Reader 6.0 tai uudempi tietokoneellasi. PDF löytyy täältä (tärkeää).
  • is published in PDF format. To download them you must have the free Adobe Reader version 6.0 or higher on your computer. PDF is available here (important).


B1. Heikkilä:                     Nyscannat

Inledning sid 1-9                Inledning sid 1-9

sid 10-19                            sid 10-19

sid 20-29                            sid 20-29

sid 30-39                            sid 30-39

sid 40-49                            sid 40-39

sid 50-59                            sid 50-59

sid 60-69                            sid 60-69

sid 70-79                            sid 70-79

sid 80-89                            sid 80-89

sid 90-99                            sid 90-99

sid 100-121                        sid 100-121


Större filer från annan kopia:                 

sid 1-57

sid 58-121


B2. Joki:

Inledning sid 1-9               Inledning sid 1-9                

sid 10-19                           sid 10-19

sid 20-29                           sid 20-29

sid 30-42                           sid 30-45


Större fil från annan kopia:

sid 1-42

 

B3. Kieri:

Inledning sid 1-9              Inledning sid 1-9 

sid 10-19                          sid 10-19

sid 20-29                          sid 20-29

sid 30-47                          sid 30-49

                                         sid 50-53


Större fil från annan kopia:

sid 1-47

 

B4. Korvola-Niemi:

Inledning sid 1-15             Inledning sid 1-9

                                          sid 10-16   

Större fil från annan kopia:

sid 1-15

 

B5. Kyrö:

Inledning sid 1-9               Inledning sid 1-9

sid 10-19                           sid 10-19

sid 20-29                           sid 20-29

sid 40-49                           sid 30-39

sid 50-59                           sid 40-49

sid 60-69                           sid 50-59

sid 70-79                           sid 60-69

sid 80-89                           sid 70-79

sid 90-99                           sid 80-89

sid 100-109                       sid 90-99

sid 110-123                       sid 100-109

                                          sid 110-123  

 


 

 

Större filer från annan kopia

sid 1-61

sid 62-123B5. Kyrö II:

sid 124-129                       sid 124-129

sid 130-139                       sid 130-139

sid 140-149                       sid 140-149

sid 150-159                       sid 150-159

sid 160-172                       sid 160-172


Större filer från annan kopia

sid 124-148

sid 149-172

 

B6. Lampinen:

sid 1-65                            sid 1-65

sid 66-125                        sid 66-125

 

B7. Oravainen-Kohkoinen:

sid 1-49                            sid 1-49

sid 50-99                          sid 50-99

sid 100-120                      sid 100-121

 

B8. Planting:

sid 1--25                           sid 1-27

 

B9. Curtelius:

sid 1-30                            sid 1-30

sid 31-61                          sid 31-62

 

B10.A Nikki:

sid 1-16                            sid 1-19

 

B10.B Mattinen:

sid 1-21                            sid 1-18

 

B11.A Aili:

sid 1-40                            sid 1-41

 

B11.B Kunni:

Sid 1-41                           sid 1-22

 

B12.A Pirjelä:

sid 1-25                           sid 1-29

 

B12B Viippola:

sid 1-27                           sid 1-27

 

B13.A Axelsson (Jansson):

sid 1-20                           sid 1-20

 

B13.B Axelsson (Eriksson):

sid 1-21                           sid 1-21