SK häften


ERIK WAHLBERGS SLÄKTUTREDNINGAR

Här krävs inloggning / Tähän edellytetään kirjoittautumista / This requires login.

 

A häften / vihkot / booklet:

är publicerade i pdf-format. För att ladda ner dem krävs att du har gratisprogrammet Adobe Reader version 6.0 eller högre i din dator. Pdf finns att hämta här (viktigt).

on julkaistu PDF-muodossa. Jotta voisit ladata niitä, sinulla  täytyy olla ilmainen Adobe Reader 6.0 tai uudempi tietokoneellasi. PDF löytyy täältä (tärkeää).

is published in PDF format. To download them you must have the free Adobe Reader version 6.0 or higher on your computer. PDF is available here (important).


Sök / Haku / Search "ctr+f"


REGISTER Släktböcker-Sukukirja-Family book


SK 1  1-43

sid 1-120 reg

 

SK 2  44-151

sid 1-174

 

SK 3  152-191

sid 1-100

Urkund år 1328, 1358 och 1420 sid 1-11


SK 4  192-263

sid 1-122

 

SK 5  264-310

sid 1-92

Keksi sid 1-2

 

SK 6  311-383

sid 1-167

Oregistrerade sid 1-2


SK 7  384A-432

Sid 1-171


SK 8  433-495

sid 1-170

 

SK 9  496-542

sid 1-136

 

SK 10  543-589

sid 1-132

 

SK 11  590-650B

Sid 1-207

 

SK 12   651 -706B

651-673 sid 1-85


sid 673C-680

sid 681-706B_reg

 

SK 13  707-764B

Sid 1-172

 

SK 14  765-815
sid 1-169

SK 15  816-853B

sid 1-174