Home

Erik Wahlberg "Kallioisen Erkki"

Projekt "Kallioisen Erkki"

Under 2013 har Matarengi Forskarförening och HaparandaTornio Släktforskarförening i sambarbete drivit projektet "Kallioisen Erkki". Syftet med projektet har varit att publicera Erik Wahlbergs omfattande forskningsarbete som han utförde och dokumenterade under sin livstid (läs mer om Erik Wahlbergs forskning under rubriken "Om Erik Wahlberg"). Eriks forskningsmaterial finns tillgängligt i pappers-format på Nordkalottens kultur och forskningscentrum (Nkfc) i Övertorneå och släktforskningsmaterialet finns även tillgängligt som papperskopior hos några forskarföreningar i bygden. Originalmaterialet förvaras i Övertorneå kommuns arkiv där Nkfc förvaltar materialet.

 

Projekt "Kalliosen Erkki"

Vuonna 2013 Matarengin Tutkimusseura ja HaaparantaTornion Sukututkimusseura on vetänyt projektia "Kallioisen Erkki". Tarkoituksena oli julkaista Erik Wahlbergin laajaa sukututkimustyötä, jonka hän suoritti elinaikanaan (lisätietoa Erik Wahlbergin tutkimuksesta osoitteesta "Om Erik Wahlberg"). Erikin tutkimustyö on saatavilla paperimuodossa Tornionlaakson monissa kirjastoissa , rajan molemmilla puolilla. Alkuperäinen materiaali tallennetaan Ylitornion kunnan arkistossa, jossa Pohjoiskalotin kirjasto huolehtii materiaalista.


Project "Kallioisen Erkki" 

During the year 2013 Matarengi Research Association  and

HaparandaTornio Genealogy Society has drawn the project "Kallioisen Erkki".The meaning of this project was to publish Erik Walhberg´s wide genelogy  he did during his lifetime (more information from the website "Om Erik Wahlberg"). Erik´s research is available in paper format at many liberaries in Tornedalen, on the both sides of the border. The original material is saved in the archives in Övertorneå Municipality where Nordkalotten´s Library takes care of the material.


Information till medlemmar.

Medlemmar i Matarengi Forskarförening och  HaparandaTornio Släktforskarförening har gratis/fritt

tillgång till hela Erik Wahlbergs släktforskning.

För att logga in på sidorna så använder du samma användare och lösenord som du erhållit efter att du betalt medlemsavgiften.

Har du glömt din användare och lösenord. Var vänlig och kontakta info(at)htgenealogia.org.


För dig som inte är medlem.

För att bli medlem i  Matarengi Forskarförening samt HaparandaTornio släktforskarförening och/eller önskar få tillgång till Erik Wahlbergs släktforskningsmaterial. Läs mer här!


Tiedotus jäsenille.

Matarengin Tutkimusseuran ja HaaparantaTornion Sukututkimusseuran jäsenillä on ilmainen / vapaa pääsy Erik Wahlbergin sukututkimukseen.

Sivustoihin voit kirjoittautua käyttämällä samaa käyttäjä-  ja salasanaa, jonka sait, kun maksoit jäsenmaksun. Jos olet unohtanut käyttäjä- ja salasanan, ota yhteyttä info(at)htgenealogia.org.


Jos et ole jäsen.

Voit liittyä  Matarengin Tutkimusseuraa jan HaaparantaTornion Sukututkimusseuraan ja / tai jos haluat päästä Erik Wahlbergin sukututkimukseen ja kiinnikkeisiin. Lue lisää täältä!Information to members.

Matarengi Research Association and Members of HaparandaTornio Genealogy Society has free / unrestricted access to Erik Wahlberg's genealogy.

To log into to the websites you use the same user name and password  you received after having paid the membership fee.

Forgot your user name and password, please, contact info (at) htgenealogia.org.


If you are not a member.

To join Matarengi Research Association and HaparandaTornio Genealogy Society and / or wish to have access to Erik Wahlberg's family history and fasteners. Learn more here!