Sören Lejonclou

Släktforskning/Sukututkimusta/Genealogy research

Tornedalen/Tornionlaakso/Torne Valley

Matarengi Forskarförening i Övertorneå / HaparandaTornio Släktforskarförening

Ur Kaarlo Raitas bildsamling NKFC Övertorneå

Till minne av Erik Wahlberg

Släkt- och hembygdsforskare från Soukolojärvi i Övertorneå kommun.

Den 1 november 2012 avled vår läromästare inom släkt- och hembygdsforskning Erik Wahlberg från Soukolojärvi - eller som han själv oftast titulerade sig "Kallioisen Erkki" . Nästan fyllda 95 år är ju en aktningsvärd ålder, som "Erkki" de senaste åren tillbringade på Länsmansgården i Övertorneå.

Han hade ett fantastiskt minne för namn och händelser. Jag besökte honom på Länsmansgården och han lyste upp och började omedelbart föreläsa om frågeställningar inom hembygdsforskningen eller tveksamheter i en del av mina slutsatser angående släkternas vandringar och inflyttning till Tornedalen, En brännande aktuell frågeställning även idag i debatten om "Vem är Tornedaling?".

Det var dock inte helt givet att Erik skulle ägna sig åt hembygdens historia eller befolkning. Resan började dock, som för många andra tornedalingar, på Tornedalens Folkhögskola i Matarengi läsåret 1936-37. Stort läsintresse hade han uppvisat redan under folkskoletiden under bl.a. Gerda Savilahtis ledning, varför studierna på folkhögskolan ytterligare förstärkte Eriks studieintresse. Här fanns böcker och utrymmen för enskilda studier. Säkerligen uppmuntrade skolans rektor Ossian Svensson honom att ytterligare förkovra sig och fortsätta studierna. Familjeekonomin hos Isak och Hanna Wahlberg möjliggjorde dock inte detta omgående, särskilt med ytterligare 14 barn att fostra och försörja. Efter militärtjänst och några års medverkan på familjejordbruket tvekade inte Kallioisen Erkki utan hoppade på tåget för vidare transport till Stockholm och Påhlmans Handelsinstitut. Det var många tornedalspojkar som valde den utbildningen för att senare kvalificera sig för sysselsättning inom den offentliga sektorn. Påhlmans hade gett Erik mersmak och efter en del tentamens- prövningar inledde han fortsatta studier vid Socialinstitutet (senare Socialhögskolan) och med professor Herbert Tingsten som tentator klarade han studierna med glans och erhöll omgående tjänst inom social- tjänsten i Stockholm. Mellan åren 1948 - 1953 verkade han som socialchef i Waxholms kommun. Säkerligen spårar vi härmed Eriks stora intresse för historia, människors härkomst och levnadsvillkor samt hans stora sociala intresse.

Intresset för hembygden, dess folk och levnadsöden övertog alltmer hans intresse och hösten 1953 gav han upp den offentliga karriären och anträdde färden norrut - mot sina ursprungsregioner. Stannade dock till i Uppsala och lockades till institutionerna för arkeologi och den finsk-ugriska sektorns historia och språk. Det år från denna tid som jag har de trevligaste minerna av Erik och hans framtoning inom forskningsvärlden. Många gånger lite udda i sina framställningar men med en stark trovärdighet framförde han sina teorier och nyvunna insikter. Finsk-ugriska studierna övertog allt mer hans tid och blev stundtals hans enda intresse. Helt följdriktigt doktorerade han 1963 med en avhandling om de finska ortsnamnen i Tornedalen. En avhandling som ger speciellt tornedalingar en mycket grundläggande kunskap om ortsnamnens historia och betydelse. En faktabok - oumbärlig för hembygdsforskare i vår långa och vackra Tornedal. Världsberömd brukar jag presentera min läromästare och studiekamrat från Uppsalatiden - världsberömd som släktforskare. Otaliga är de släktforskare i bl.a. USA som fått hjälp av Matarengi Forskarförenings verksamhetsledare på NKFC. Lika otaliga - om inte många, många gånger fler - är de familjer, som i sin kontorspulpet i hemmet har en släkttavla upprättad av just Kallioisen Erkki!

Riktigt rotad i bygden blev han slutligen genom flytten till det nyuppförda - eller restaurerade - pörtet i Kallioinen eller Soukolojärvi. Hit flyttade han med hela sitt digra bibliotek 1969 och bodde envist kvar tills inte hälsa och bostadsstandard längre klarade kraven på ett godtagbart äldre boende, varför han motvilligt flyttade till Länsmansgården i Matarengi, där han avled

torsdagen den 1 november 2012 klockan 15.15.

Vi är många inom släktforskningen, som en sista gång vill tacka Erik Wahlberg för det enormt uppoffrande arbete, som han lagt ner på sin forskning. Allt detta till glädje för oss Tornedalingar men även släkt och vänner utspridda i Norden och även den Amerikanska kontinenten. En stor Tornedaling har lämnat bygden och jordelivet.


Sören Lejonclou


Copyright © erikwahlberg.se

Ansvarig utgivare:

Matarengi Forskarförening och Haparanda Tornio Släktforskarförening

info(at)erikwahlberg.se
Om / About

Erik WahlbergTill

-Minne

-Muistoksi

-In memory


Sören Lejonclou

(Swedish)


Thomas Wahlberg

(Swedish)


Esa Kannala

(Finnish)


Släktträd/Sukupuu

(Swedish)


Litteraturförteckning

(Swedish)


Startsida