Litteratur

Släktforskning/Sukututkimusta/Genealogy research

Tornedalen/Tornionlaakso/Torne Valley

Matarengi Forskarförening i Övertorneå / HaparandaTornio Släktforskarförening

Ur Kaarlo Raitas bildsamling NKFC Övertorneå

Ett urval litteratur och artiklar publicerade av Erik Wahlberg

Ett urval litteratur och artiklar publicerade av Erik Wahlberg - ”Kallioisen Erkki” - och

publikationer som han medverkat i.


1.Några fakta ur Antti Keksis liv. Scandinavica et Fenno - Ugrica. Studier tillägnade Björn Collinder. Uppsala 1954.

2. Kommentarer till Keksis kväde om islossningen i Torneälven 1677. Svensk

översättning av Björn Collinder. Antti Keksis andra kväde (om prästen Nikolaus). Svensk översättning tillsammans med Tryggve Sköld. Kommentarer till Keksis andra kväde. Antti Keksi och hans släkt. Årsboken Norrbotten 1955, sid. 7 - 48, Luleå.

3.   Ackjefyndet från Soukolojärvi.

      Årsboken Norrbotten 1956,

      sid. 80 - 92, Luleå.

4.   Några bebyggelsenamn i Nedertorneå socken. Namn och bygd 1957. Uppsala.

5.   Nöteborgsfredens norra gräns. Namn och bygd 1957. Uppsala.

6.   Jirlow, Ragnar och Wahlberg, Erik: Jordbruket i Tornedalen genom seklen.

      Skytteanska samfundets handlingar (Acta Societatis Skytteeanae) Nr 1. Umeå 1961.

7.   Namn på folkslag och folkstammar i Nordkalotten. Norrlandica V, Norrlands nations

      skriftserie, sid. 276 - 283. Uppsala 1961.

8.   Birkarlar och birkarlasläkter i Tornedalen. Tornedalica nr 1. Sid. 78 - 104. 1962.

9.   Tornedalska familje- och släktnamn. Årsboken Norrbotten 1962, sid 109-120, Luleå

10. Finska ortnamn i Norra Sverige. Förberedande studier med introduktion till utforskning av

      ortnamnen i Torne älvdal med angränsade områden. Gradualavhandling. Tornedalica nr 2.

     1963.

11. Äänteiden kesto Ruotsin Ylitornion suomalaismurteessa. Virittäjä n:o 3 1964.

      Sivu 259 - 269 (Finland).

12. Finska folkmålstexter från Tornedalen: Torniolaaksolaisia murretekstejä; inspelade

      och utgivna av Landsmåls - och folkminnesarkivet i Uppsala. Transkriberade, översatta och

      kommenterade av Erik Wahlberg. 1964. Sid 1-10, sid 11-31, sid 32-51 , sid 52-75,

      sid 76-99, Sid 100-113.

13. Siitonen ja muita talonnimiä Tornion jokilaakson Laivajärven kylässä. Virittäjä n:o 2

      1965. Sivu 212 - 217 (Finland).

14. Lars Levi Laestadiuksen kirjasuomi. Sivu 10 -

      Sanasto (ordförteckning) sivu 411 - 415. Ingår i L.L. Laestadius: Saarnoja – Predikningar.

      Utgivna av Esko Häkli. Helsinki - Pieksämäki 1966.

15. Portin, Johan: Samlingar till beskrifning öfver Över Torneå Sockn uti Västerbottns

      Höfdingedöme. Med kommentarer av Erik Wahlberg. Tornedalica nr 5. 1968.

16. Entisen Tornion suurpitäjän murteet. Kotiseutu 1971. (Finland)

17. Ylitornion pitäjän asutus keskiajalta 1860 - luvulle asti. Ylitornio (Finland). 1976.

18. Antavla över släkten Kyrös tidigare förgreningar i nedre Tornedalen. Antavlanupprättad av

      Erik Wahlberg; red.; Carl-Uno Hanno. 1978.

19. Dopnamn på 1700 - talet i Torne och Kemi älvdalar. 1985.

20. Bondeskalden Antti Keksi. Tornedalica nr 45.1988.

21. Carex nr 1/77 Erik Wahlberg Predikantporträtt: Isak Wahlberg.

22. Carex nr 2/3 1977 Erik Wahlberg forsättning predikantporträtt Isak Wahlberg.

23. Carex Fil.Dr.Erik Wahlbergs inledningnsanförande vid Predikant-och äldstemötet i Hedenäset.


I ovanstående förteckning finns de publikationer som undertecknad lyckats spåra. Det kan

finnas fler. Sammanställt  och uppdaterad av Thomas Wahlberg 2016 - 03 - 31Copyright © erikwahlberg.se

Ansvarig utgivare:

Matarengi Forskarförening och Haparanda Tornio Släktforskarförening

info(at)erikwahlberg.se
Om / About

Erik WahlbergTill

-Minne

-Muistoksi

-In memory


Sören Lejonclou

(Swedish)


Thomas Wahlberg

(Swedish)


Esa Kannala

(Finnish)


Släktträd/Sukupuu

(Swedish)


Litteraturförteckning

(Swedish)


Startsida